میز چوبی طرح روکش رز

این بخش توضیحات مختصری در مورد محصول میز جلو مبلی طرح رز می باشد